Skandal w PZPN

Centralne Biuro Antykorupcyjne w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało przeszukania niemal 10 biur należących do Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym siedziby PZPN. Przeszukania zostały dokonane

Skandale w polskim showbiznesie

Polski showbiznes to przestrzeń stosunkowo młoda, cały czas ewoluująca i ucząca się siebie samej. Stąd też częste błędy i wpadki gwiazd, które jednak w niektórych przypadkach potrafią przybierać dość ekstremalną